Категории вопросов

Вопросы-ответы / Українська мова

Українська мова

Українська мова Яких спокус я маю уникати і чому?(за твором Є.Ярошинської)Напишите рассказ максимум на 1 страницу(можно на 0,5)

01.03.2019
Просмотр

Українська мова Діалог на тему " як уникнути залежність від усемережжя"

01.03.2019
Просмотр

Українська мова Козацькою трубою, визначити рід,число та відмінок?

01.03.2019
Просмотр

Українська мова Помогите срочно, 20 балов дам​

01.03.2019
Просмотр

Українська мова У яркому слові звуків менше,ніж букв? радіо , камінь ,окраєйь,чутка,озимина​

01.03.2019
Просмотр

Українська мова Серед запропонованих нижче слів знайдіть лексему , що не має суфікса -ар. а);володар б)токар; в)слюсар; г)лікар; д)пекар;

01.03.2019
Просмотр

Українська мова Допоможіть будь ласка дуже треба

01.03.2019
Просмотр

Українська мова Допоможіть будь ласка дуже треба

01.03.2019
Просмотр

Українська мова Скласти схему обставина присудок означення пiдмет​

01.03.2019
Просмотр

Українська мова Складiть речення за поданими схемами ​

01.03.2019
Просмотр

Українська мова Траскрипція слова ввeчeрі

01.03.2019
Просмотр

Українська мова Допоможіть будьласка!!​

28.02.2019
Просмотр

Українська мова Помогите надо срочно! Пожалуйста!​

28.02.2019
Просмотр

Українська мова Скласти речения про Навчальний заклад ,що мiстить окличнI i неокличнi речения 5-10 речень

28.02.2019
Просмотр

Українська мова Помогите пожалуйста​

28.02.2019
Просмотр

Українська мова Твір на тему «Душа природи - душа добра» Пожалуйста♥️ 15 балів

28.02.2019
Просмотр

Українська мова Наголос у слові борщ

28.02.2019
Просмотр

Українська мова Записати 3-4 іменика до кожної групи свійські тварини,посуд

28.02.2019
Просмотр

Українська мова ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА Визначити, у якому з поданих варіантів є помилка у фонетичній транскрипції В’януть [в й а́ н у т΄] Гілля [г΄і л΄:а́] Пісня [п΄і́ с н΄а] Честь [ч е´ с΄т΄] Визначити, у якому варіанті в усіх словах є літери, що позначають м’які приголосні. Весняна, почути, місце Вогняний, липень, голубка Рябий, щебетати, літак Вісті, льодяний, єднання Оберіть варіант, у якому в усіх словах на місці пропуску слід поставити ь. Русал..чин, у пісен..ці, на біл..ці Натал..чин, бурул..ці, Тетян..ці Лял..ці, дон..чин, черешен..ці Мотуз..ці, нян..чин, у скрин..ці Оберіть варіант, у якому в усіх словах на місці пропуску слід поставити ь. Піч.., брин..чить, низ..кий Козац..кий, котят..ся, т..мяний Юнац..кий, тон..ший, столиц.. На сторін..ці, кін..чик, зустріч.. Визначити, у якому варіанті в усіх словах на місці пропуску слід писати йо. Буль..н, міль..н, павіль..он Кур..з, л..н, ..дування, Ра..нна, л..тчик, л..дяний Під..мний, трет..ого, ма..р Визначте варіант, у якому при перекладі з російської на українську мову в усіх словах зберігатиметься м’який знак. Серьезный, любовь, день Солью, дождь, светленький Солью, дождь, светленький Маленький, только, няньке

28.02.2019
Просмотр

Українська мова Написати міні-твір про весну, використовуючи відокремлені другорядні члени речення ( 5-7 речень )

28.02.2019
Просмотр