Категории вопросов

Вопросы-ответы / Беларуская мова

Беларуская мова

Беларуская мова Iван Навуменка "Настаунiк чарчэння" вобраз и характарыстыка Косцi Кветкi​

01.03.2019
Просмотр

Беларуская мова Составить сказы са славами легенда,ушыркi, геолаг, шафер, каляндар

28.02.2019
Просмотр

Беларуская мова Помогите пожалуйста вызначить род, лiк i cклон прыметнiкау

28.02.2019
Просмотр

Беларуская мова Помогите сделать пожалуйста

28.02.2019
Просмотр

Беларуская мова Помогите пожалуйста сделать бел. мову​

28.02.2019
Просмотр

Беларуская мова Водгук на верш "Словы" Сяргея Грахоўскага​

27.02.2019
Просмотр

Беларуская мова Срочно!!!! Напишите сочинение на тему: История любви Ганны и Василя ( из романа "Люди на Болоте") ( не обязательно на белорусском)

27.02.2019
Просмотр

Беларуская мова Помогите с беларусской литературой, пожалуйста! Даю 40 баллов!​

27.02.2019
Просмотр

Беларуская мова Скласти бязлучникавы сказ сайте словам прадзед,лидэр,герой и сямнаццаць

27.02.2019
Просмотр

Беларуская мова СРОЧНО!СРОЧНО!ОЧЕНЬ!​

27.02.2019
Просмотр

Беларуская мова Даю 25 б. Анализ верша "Мае Думки" Цётка 1. Тэма(пра што), идэя(вывад) 2.настрой 3.Памер(ямб, харэй и г.д), Вид рыфмы(1 и 3, 2 и 4 або иншыя) 4. Наяунасць дыялектных слоу, запазычаных. 5. Якая часцина мовы пераважае у творы? Чаму?

26.02.2019
Просмотр

Беларуская мова Дзядуля прывеу Веру i Вiцю у( зiмовы) лес. (Зiмовы) лес зачаравау iх сваей загадкавасцю. У( зiмовы) лесе панавалi цiшыня i спакой. Дзецi нiколi не бачылi такога прыгожага (зiмовы)лесу. Усхваляваныя унукi друга любавалiся (зiмовы) лесам. На развiтанне Яны цiхенька праспявалi калыханку (зiмовы) лесу. Написать сказы, ужываючы слова у дужках у патрэбнай форме. Выпiшыце сайте сказал назоунiк лес развития з прыметнiкам зiмовы у наступнай паслядоунасцi.

26.02.2019
Просмотр

Беларуская мова Бел язз. Помогите. 50 балла​

26.02.2019
Просмотр

Беларуская мова Цэлы месяц міла-люба грэлася пад сонцам бульба. Шэпча, шэпча небыліцы ў чэрвені жыта пшаніцы. За шырокім шэрым тынам узрушана шуміць ляшчына. Выпишите словы з непарными цвездыми зычными гуками ж, ш, ц

26.02.2019
Просмотр

Беларуская мова Люди,очень нужна помощь.Пераказ па Беларукай мове.Тэкст " Малады Бусел".В интернете нет.Может кто знает​

26.02.2019
Просмотр

Беларуская мова Помогите пожалуйста. написать водгук па тэксце на беларускам. срочняк, 30 баллов

25.02.2019
Просмотр

Беларуская мова Аллпжвпдпддвжвхыъхапхпсзвхц0ъйъухахп

25.02.2019
Просмотр

Беларуская мова З асобных слоў складзіце і запішыце сказы

25.02.2019
Просмотр

Беларуская мова Отведте на вопросы по бел.лит паляу́ничыя акварэрэлки з Палесся​

25.02.2019
Просмотр

Беларуская мова Помогите пожайлуста ​

23.02.2019
Просмотр